Coaching

Coaching jest jednym z bardziej skutecznych, efektywnych i wydajnych sposobów wspierania rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. Jego skuteczność może wynikać ze spójnej metody pracy z klientem, która opiera się na indywidualnej i każdorazowo odpowiednio dopracowanej do potrzeb oraz predyspozycji osoby uczestniczącej w sesjach coachingowych. Mimo pewnej nieprzewidywalności samego procesu, posiada prosty algorytm postępowania, który dogłębnie wyjaśnia jego skuteczność.