Coaching jest jednym z bardziej skutecznych, efektywnych i wydajnych sposobów wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. Jego skuteczność może wynikać ze spójnej metody pracy z klientem, która opiera się na indywidualnej i każdorazowo odpowiednio dopracowanej do potrzeb oraz predyspozycji osoby uczestniczącej w sesjach coachingowych. Mimo pewnej nieprzewidywalności samego procesu, posiada prosty algorytm postępowania, który dogłębnie wyjaśnia jego skuteczność.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

 • Life coaching – pozwala na wspieranie klientów w zmianie lub w modyfikacji wzorców myślenia i odczuwania.
 • Business coaching – ma za zadanie sprawić, aby pracownikowi w firmie pracowało się lżej. To sposób poprawienia jakości życia i pracy.
 • Coaching operacyjny – obejmuje bieżące wsparcie klienta w zakresie wyznaczania zadań, planowania działań, monitorowania postępów i rozwiązywania pojawiających się problemów.
 • Coaching kompetencyjny – umożliwia wspieranie klienta w procesie uczenia się i rozwoju potrzebnych umiejętności.
 • Coaching transformacyjny – obejmuje szeroko rozumiany rozwój osobisty, który postępuje poprzez tworzenie wizji na skalę całego życia klienta, odkrywanie przez niego swojej misji i wartości.

Najczęstsze problemy z jakimi przychodzą do nas klienci:

 • Rozwój osobisty
 • Trudności w relacjach
 • Problemy interpersonalne
 • Kryzys
 • Stagnacja
 • Apatia
 • Potrzeba zmiany
 • Ataki paniki
 • Fobie i lęki
 • Gniew
 • Bezsenność