Brand Yourself świadczy usługi szkoleniowe, coachingowe i doradcze dla klientów biznesowych i prywatnych w całej Polsce.

Firma uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach nr 2.24/00091/2021 oraz do rejestru agencji zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach nr 25397.

Posiadamy aktualne wpisy do RIS, KRAZ, CEIDG.