Niewiele jest zawodów, które w tak dużym stopniu wpływają na nieustanny rozwój wewnętrzny jak zawód trenera. Co więcej, jest to profesja, w której nigdy nie osiąga się swojego końcowego progu możliwości. Trener nigdy nie spocznie na laurach i nie użyję słów:

„Teraz jestem doskonały w tym co robię osiągnąłem mistrzostwo”

Świadomie wybraliśmy branżę rozwojową jako naszą własną drogę, w której połączyliśmy pasję z pracą.

Realizujemy szkolenia z wielu dziedzin. Kształtujemy miękkie kompetencje. Zapoznaj się z naszą najnowszą ofertą szkoleń.

  • Prowadzenie sesji coachingowej i mentoringowej – praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia sesji coachingowej i mentoringowej. Superwizja pracy naszych podopiecznych.
  • Rozwój osobisty i zarządzanie zmianą – poznanie podstawowych teorii psychologicznych wyjaśniających rozwój człowieka i proces zmiany, główne fazy oraz uwarunkowania rozwoju i zmiany.
  • Autoprezentacja i etykieta – zapoznanie kursantów z wiedzą dotyczącą zasad autoprezentacji i etykiety
    w biznesie. Nabycie umiejętności aktywnego kształtowania własnego wizerunku.
  • Negocjacje i mediacje – zapoznanie kursantów z etapami prowadzenia negocjacji, stylami oraz strategiami negocjacyjnymi. Zapoznanie z technikami negocjacyjnymi oraz możliwościami ich stosowania.
  • Trening interpersonalny – autodiagnoza własnych postaw życiowych. Rozwój zachowań asertywnych.
  • Wystąpienia publiczne – praktyczne ćwiczenie umiejętności wystąpień. Nasi podopieczni dowiedzą się jak emanować autentycznością, odwagą oraz profesjonalizmem.
  • Trening kreatywności – praktyczne ćwiczenia z kreatywnego myślenia. Preferowane  style podejmowania  decyzji, metody twórczego rozwiązywania problemów. Poczucie własnej sprawczości.